خانه

[zee_container class=”alizarin” id=”services”]

مراحل ثبت نام و فعالسازی پنل ها

 

[zee_service category=”32″ column=”4″ number=”4″][/zee_container]

 

[supsystic-price-table id=14]

[zee_alert close=”yes” type=”success” title=””]تعرفه ارسال پیامک بر حسب اپراتور ۵۰۰۰ درج شده است![/zee_alert]

[zee_alert close=”yes” type=”success” title=””]به وسیله خط خدماتی عمومی میتوانید پیام های اطلاع رسانی خود را به شماره های بلک لیست مخابرات نیز ارسال نمایید![/zee_alert]

[zee_alert close=”yes” type=”success” title=””]به وسیله خط خدماتی عمومی میتوانید پیام های اطلاع رسانی خود را به شماره های بلک لیست مخابرات نیز ارسال نمایید![/zee_alert]

[zee_alert close=”yes” type=”info” title=””]به غیر از تعرفه ایمیل و پیامک صوتی به تعرفه پیامک ۱۰ ریال مصوبه مجلس اضافه خواهد شد![/zee_alert]

[zee_container class=”emerald” id=”services”]

[zee_service category=”33″ column=”4″ number=”20″]

[/zee_container]

 

[zee_container class=”pumkin” id=”services”]

[zee_service category=”34″ column=”2″ number=”0″]

[/zee_container]